Sint Jan : Een Goddelijk Festijn

Ziet ge op de pilaar links van deze kapel, in rode Romeinse cijfers, wederom het jaartal 1485 zoals buiten ? De enorme lange Sint-Jan had haar huidige plattegrond reeds rond 1473. Men durfde het aan om na de brand van 1552 het koor op te trekken tot een gewaagde basilicale hoogte. Dat was heel gedurfd op de slappe veenbodem ! Kuierend in de kooromgang kijken we eerst naar glas 9, waar de aankondiging vande geboorte van Johannes de Doper wordt uitgebeeld. Tezamen met de volgende glazen vormt deze wand een groot educatief lood-strip-verhaal of een “videowall”, zoals men heden zegt, om de ongeletterden iets van de bijbel te leren. Of te wel in mijn spraakgebruik, deze biblia pauperum, armenbijbel, moest voor iedereen leesbaar zijn, zelfs voor vrouwen, en dat vind ik nog steeds. Voor de jeugd zou ik weleens een stripboek met Suske en Wiske kunnen bedenken rondom  “Het Geheim van Erasmus”.

Kooromgang      |      Foto: Harry Anders

Kooromgang      |      Foto: Harry Anders

Met de beschermheilige Johannes de Doper als waterexpert is het veilig wonen achter de dijken in Gouda, zo’n twee meter boven de zeespiegel. Als ‘een ark van Noach’, werd hier de langste kerk van Nederland gebouwd. Ge zult u dus niet verbazen veel fauna aan te treffen in het glazen ruim van dit kerkschip, zoals ik dat ook heb beschreven in mijn samenspraakje, getiteld een ‘Goddelijk Festijn’. Als een zekere  Eusebius, ‘de Vrome’, beschrijf ik de wandschilderingen met bijbelse en mythische taferelen in mijn villa. Voornamelijk ikomt het neer op het leven van Christus tot en met Pinksteren, waarna het evangelie via spiegelende oud- en nieuw testamentische voorstellingen westwaarts schrijdt tot en met het boek Openbaringen, zeg maar de bijbel in een notendop. Zo vindt ge daar op de eerste pagina of in dit geval glas 9, de engel Gabriel die Zacharias boodschapt, dat hij ondanks zijn hoge leeftijd toch vader zal worden. Een nog wonderlijker boodschap krijgt Maria te horen in het volgende glas, nummer 10. De Heilige Geest zal haar overschaduwen en het kind zou genoemd worden : Jezus, dat betekent : Jaweh redt. Glas 11 toont de afbeelding van de pas geboren Johannes, daarna komt de geboorte van Jezus etcetera.  Enfin, ik hoef u het verhaal toch niet uitgebreid te vertellen ?

Laten we nu eens kijken naar de schenker van glas 11 :

 

De schenker van het glas, geboren in Gouda, was een jeugdvriend van Erasmus.
De vier erfgenamen van Lethmaet staan rechts onder afgebeeld.