Drieluik

 

Dirck Crabeth heeft mijn aantekeningen of Parafrasen op het Nieuwe Testament, heel goed bestudeerd. Het was in zijn tijd ook verplichte literatuur op de Latijnse school aan de markt. Het drieluik in de absis van de kerk is Dircks magnifieke kunstwerk.

De glazen, 14, 15 en 16 vormen een reusachtige triptiek achter het vroegere hoofdaltaar, zoals te doen gebruikelijk in de rooms katholieke tijd. In het linker luik predikt Johannes als heraut aan de oever van de Jordaan. Het middenpaneel vormt het hoogtepunt in de bediening van Johannes : het dopen van de Messias en het rechterpaneel, toont Christus’ prediking en het dopen door zijn discipelen.

Wat is de verbinding ?

 

Wel, kijkt ge eens rechts bovenin glas 16, waar op het rechter paneel Johannes heel klein staat afgebeeld met een banderol boven zijn hoofdDe tekst  vanuit het Latijn vertaald,  luidt : ik moet minder worden en HIj moet vol-wassen. Dit is precies mijn thema voor de Goudse Glazen...

God de Vader in Glas 15

God de Vader in Glas 15

De huidige koster van de Sint Jan heeft dat geheim begrepen en er een spannende historische roman over geschreven, getiteld 'het Geheim van Erasmus', met Dirck Crabeth in de hoofdrol. Men leest er hoe Dirck door Herman Lethmaet gewezen wordt op het boekje 'een  Goddelijk Festijn', dat gebruikt zou worden voor het beeldprogramma der Goudse Glazen. Het boek, 'het Geheim van Erasmus'  heeft inmiddels drie drukken achter de rug en is zelfs in het Duits en Engels vertaald.