Lof der Zotheid

 
erasmuscomputerAan de Goudse poorters,

Het is ruim het 500 jaar geleden dat mijn Lof der Zotheid uitkwam, de tweede bestseller in Europa.  Ik voltooide toen mijn magnum opus, het in goed Latijn uitbrengen van het Nieuwe Testament, van de eeuwige besteller, de bijbel.


Het vlugschrift ‘ De Lof der Zotheid’ was eigenlijk alleen bedoeld voor mijn vriend Thomas More. Ik had het concept bedacht op een schommelende paardenrug tijdens de lange terugreis vanuit Rome naar Londen. Het werkje was bedoeld als een geste van dankbaarheid jegens mijn gastheer, waar ik logeerde. Zijn vrienden schreven echter mijn lofrede over, zodat ik het maar heb laten drukken na mijn aankomst in Parijs.

Tot mijn grote verbazing werd de 'Lof der Zotheid' een bestseller en de opmaat voor een revolutie, die ze nu de reformatie noemen. Vijf eeuwen later, heb ik als nabetrachting een “Tocht der Zotheid” op deze website laten verschijnen, die binnenkort in het Engels wordt vertaald, want dat is nu de wereldtaal, naar men zegt.

Ik draag dit geschriftje op aan alle Goudse poorters, de historicus Reinier Snoy en de andere leden van het Goudse magistraat, mede als dank voor mijn huidige verblijf in het Vroesenpark, waar ik me redelijk begin thuis te voelen.

Desiderius Erasmus

Alias Maurits.Tompot@gmail.com

 Volgende pagina >

Kosterlijke Ontdekking: 

 


Masterplan van het beeldprogramma van de Goudse Glazen
is afkomstig uit Erasmus' boekje: een Goddelijk Festijn.

 

 

Meer info? Download HIER en lees de scriptie op :   Een Goddelijk Festijn